E-LEARNING INTELLECTUEEL EIGENDOM
Links

1. Intellectueel eigendom

Om te vermijden dat namaak op de Nederlandse markt komt, kan je de douane vragen om namaakproducten tegen te houden aan de grens.
De NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers in Nederland en werd opgericht in 1989.
Novuster is een virtuele toetsingssite. Deze site is in het leven geroepen om het traject van idee tot markt effectief te kunnen doorlopen en gekwalificeerde ondersteuning te bieden waar dat nodig is. De initiatiefnemer van de site is de Nederlandse Orde van Uitvinders, kortweg de NOVU.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) verleent octrooien voor Nederland en houdt het Octrooiregister bij. Het Octrooicentrum registreert ook octrooien van het Europees Octrooibureau die zijn verleend voor het Nederlands grondgebied. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over het aanvragen van octrooien, zoeken in octrooi-informatie en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

2. Auteursrecht

De wettelijke bepalingen omtrent het auteursrecht in Nederland vastgelegd in de Auteurswet.
Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie die de belangen vertegenwoordigt van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en van haar leden wereldwijd. Er zijn ruim 25.000 aangesloten. .
De Federatie wil het draagvlak voor het auteursrecht vergroten en versterken. Daarnaast heeft de Federatie als doelstelling de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden..
Mijnlicentie.nl is de serviceorganisatie van Buma, Sena en Videma. Zij verzorgt de administratieve afhandeling van Buma en Sena. U kunt via mijnlicentie.nl heel makkelijk een licentie aanvragen en beheren.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Sena regelt de licenties voor uitvoerende artiesten en platenproducenten op grond van het naburige recht.
Videma regelt de licenties voor een compleet pakket tv-programma’s voor het zakelijk gebruik.
De wettelijke bepalingen omtrent de rechten van een uitvoerend artiest (zanger of acteur) zijn in Nederland vastgelegd in de Wet op de naburige rechten.

3. Handelsnaam

Handelsnamen zijn op te zoeken in het Handelsregister dat beheerd wordt door de Kamer van Koophandel.
Een handelsnaam is de naam waaronder je onderneming handeldrijft en bekend is. Bescherming ontstaat door het voeren ervan. Een handelsnaam wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister.
Het gebruik van een handelsnaam wordt in de Handelsnaamwet geregeld.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

4. Merkenrecht

Het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux.
Register van alle in de Benelux geldende merken (Benelux-merken, Uniemerken en internationale merken met geldigheid in de Benelux).
Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Uniemerken.
Register van de internationale merken: dit register bevat alleen de merken die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Madrid (WIPO) en dus niet de nationale merken van de individuele landen.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Hulpmiddel voor het classificeren van goederen en diensten (termen) die nodig zijn om bescherming van je merk aan te vragen. Je kunt ook een lijst van goederen en diensten vertalen.
Databank van nationale merkenregisters, Uniemerken en internationale merken. Het bevat naast de registers van alle Europese lidstaten ook merkenregisters van verschillende landen buiten Europa.
Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor merken kunnen worden ingediend.
De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-merkenrecht zijn vastgelegd in Titel 2 “Merken” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

5. Tekeningen- of modellenrecht

Het officiële bureau voor de registratie van modellen in de Benelux.
Register van alle in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden ingeschreven. In tegenstelling tot het Benelux-merkenregister zijn in deze databank geen gegevens opgenomen uit de registers van het EUIPO of WIPO.
Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Gemeenschapsmodellen.
Dit is een databank van nationale modellenregisters, Gemeenschapsmodellen en internationale modellen. Het bevat naast de registers van nagenoeg alle Europese lidstaten ook modellenregisters van verschillende landen buiten Europa.
Register van de internationale modellen: dit register bevat alleen de modellen die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Den Haag (WIPO) en dus niet de nationale modellen van de individuele landen.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor modellen kunnen worden ingediend.
De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-modellenrecht zijn vastgelegd in Titel 3 “Tekeningen of modellen” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

6. Octrooirecht

Een handige en gratis internetdatabank om octrooien (uit meer dan 90 landen wereldwijd) op te zoeken.
De hoofdactiviteit van het EPO is het verlenen van Europese octrooien, na deze grondig te hebben onderzocht. Het EPO is ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van opposities die worden ingediend tegen verleende Europese octrooien.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) verleent octrooien voor Nederland en houdt het Octrooiregister bij. Het Octrooicentrum registreert ook octrooien van Europees Octrooibureau die zijn verleend voor het Nederlands grondgebied. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over het aanvragen van octrooien, zoeken in octrooi-informatie en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Dit is de beroepsorganisatie van alle octrooigemachtigden in Nederland. Op deze website is ook een overzicht te vinden van alle octrooigemachtigden.
In het gratis online Nederlandse Octrooiregister vindt u de status van Nederlandse octrooien en octrooiaanvragen sinds 1912, aanvullende beschermingscertificaten (ABC) en Europese octrooien die in Nederland zijn gevalideerd.
De Rijksoctrooiwet 1995 regelt de verlening en registratie van octrooien voor het koninkrijk Nederland.
Via WIPO kunnen internationale aanvragen voor octrooien (PCT-procedure) worden ingediend.

7. Databankenrecht

Het databankrecht wordt geregeld in de Databankenwet.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

8. Kwekersrecht

De Community Plant Variety Office, (CPVO) is een agentschap van de Europese Unie en verleent de Communautaire kwekersrechten.
Hier vind je de contactgegevens van de nationale instanties wereldwijd voor het aanvragen van een nationaal kwekersrecht.
Het kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Om te weten welke plantenrassen beschermd zijn kun je het Nederlands rassenregister raadplegen.
De Raad voor plantenrassen verleent het kwekersrecht volgens de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

9. Chipsrecht

Octrooicentrum Nederland is (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit en verleent het chipsrecht. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
De Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van de microchips (het chipsrecht).

10.1 Aanverwante onderwerpen - Vaste datum

Via i-DEPOT krijg je een wettelijk bewijsmiddel dat je creatie op een bepaalde dag bestaat.
Maak via i-D Space je i-DEPOT openbaar.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen.
Opzoeken van de contactgegevens van een notaris voor het opmaken van een notariële akte omtrent je creatie.

10.2 Aanverwante onderwerpen - Domeinnamen

Via Internet Assigned Numbers Authority (IANA) kan je voor alle bestaande domeinnaamextensies opzoeken welke instantie de beheerder ervan is.
De SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert .nl-domeinnamen en hier kunt u opzoeken welke namen met een .nl-extensie al bestaan.

10.3 Aanverwante onderwerpen - Geheimhouding

Maatregelen om informatie geheim te houden.
Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit en geeft voorlichting over de Europese richtlijn met betrekking tot bedrijfsgeheimen . Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.