Colofon

Deze e-learning is gemaakt door Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en is gebaseerd op de Nederlandse en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Het oorspronkelijke concept voor ThatsIP werd ontwikkeld door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). De onderhavige versie van ThatsIP werd gebouwd met toestemming van het VLAIO.

ThatsIP werd geproduceerd en vormgegeven door Splintt, e-learning specialist.

Copyright © 2021 BOIP

Niets uit deze e-learning mag worden overgenomen zonder toestemming van het BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met het BOIP.

De inhoud van deze e-learning tool is door het BOIP en Octrooicentrum Nederland samengesteld met het oogmerk studenten te informeren over de werking van het intellectuele eigendomsrecht en een aantal specifieke rechtsgebieden die daaronder worden begrepen. Met de tool wordt niet beoogd de studenten op te leiden tot het niveau van een specialist op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de tool is:

  • Algemene informatie, niet gebaseerd op bestaande specifieke omstandigheden van personen of bedrijven noch op situaties die zich in de werkelijkheid hebben voorgedaan;
  • Niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • Geen professioneel en/of juridisch advies.

Het BOIP en Octrooicentrum Nederland bevelen altijd bijstand door een juridisch specialist in intellectuele eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP en Octrooicentrum Nederland wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze e-learning tool op een van hen of beide wordt gedaan van de hand.