Privacybeleid

De meeste informatie op de website www.thatsip.nl is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van een login voor de docentenhandleiding zal u persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze gegevens worden door Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Octrooicentrum Nederland hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Octrooicentrum Nederland geeft u daarbij de volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
  • u heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met Octrooicentrum Nederland via octrooicentrum@rvo.nl.

Octrooicentrum Nederland treft veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.