Links

1. Intellectuele eigendom

Douane Om te vermijden dat namaak op de Nederlandse markt komt, kan je de douane vragen om namaakproducten tegen te houden aan de grens.
IdeeSCAN Dankzij de online ideeSCAN krijg je een eerste advies over hoe jij jouw product of dienst kan beschermen via intellectuele eigendomsrechten.
NOVU De NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers in Nederland en werd opgericht in 1989.
NOVU Innovatiecheck NOVU Innovatiecheck is een virtuele toetsingssite. Deze site is in het leven geroepen om het traject van idee tot markt effectief te kunnen doorlopen en gekwalificeerde ondersteuning te bieden waar dat nodig is. De initiatiefnemer van de site is de Nederlandse Orde van Uitvinders, kortweg de NOVU.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) verleent octrooien voor Nederland en houdt het Octrooiregister bij. Het Octrooicentrum registreert ook octrooien van het Europees Octrooibureau die zijn verleend voor het Nederlands grondgebied. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over het aanvragen van octrooien, zoeken in octrooi-informatie en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

2. Auteursrecht

Auteurswet De wettelijke bepalingen omtrent het auteursrecht in Nederland vastgelegd in de Auteurswet.
Buma/Stemra Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie die de belangen vertegenwoordigt van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en van haar leden wereldwijd. Er zijn ruim 25.000 aangesloten.
De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen De Federatie wil het draagvlak voor het auteursrecht vergroten en versterken. Daarnaast heeft de Federatie als doelstelling de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden.
mijn Licentie.nl Mijnlicentie.nl is de serviceorganisatie van Buma, Sena en Videma. Zij verzorgt de administratieve afhandeling van Buma en Sena. U kunt via mijnlicentie.nl heel makkelijk een licentie aanvragen en beheren.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Sena Sena regelt de licenties voor uitvoerende artiesten en platenproducenten op grond van het naburige recht.
Videma Videma regelt de licenties voor een compleet pakket tv-programma’s voor het zakelijk gebruik.
Wet op de Naburige Rechten De wettelijke bepalingen omtrent de rechten van een uitvoerend artiest (zanger of acteur) zijn in Nederland vastgelegd in de Wet op de naburige rechten.

3. Handelsnaam

Handelsregister Handelsnamen zijn op te zoeken in het Handelsregister dat beheerd wordt door de Kamer van Koophandel.
Kamer van Koophandel Een handelsnaam is de naam waaronder je onderneming handeldrijft en bekend is. Bescherming ontstaat door het voeren ervan. Een handelsnaam wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister.
Nederlandse wetgeving Het gebruik van een handelsnaam wordt in de Handelsnaamwet geregeld.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

4. Merkenrecht

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) Het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux.
BOIP-merkenregister Register van alle in de Benelux geldende merken (Benelux-merken, Uniemerken en internationale merken met geldigheid in de Benelux).
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Uniemerken.
Madrid Monitor Register van de internationale merken: dit register bevat alleen de merken die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Madrid (WIPO) en dus niet de nationale merken van de individuele landen.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
TMclass Hulpmiddel voor het classificeren van producten en diensten (termen) die nodig zijn om bescherming van je merk aan te vragen. TMclass is gebaseerd op de NICE-classificatie, een systeem voor de indeling van producten en diensten dat wordt gebruikt bij de registratie van merken.
TMview Databank van nationale merkenregisters, Uniemerken en internationale merken. Het bevat naast de registers van alle Europese lidstaten ook merkenregisters van verschillende landen buiten Europa.
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor merken kunnen worden ingediend.
Wetgeving in de Benelux De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-merkenrecht zijn vastgelegd in Titel 2 “Merken” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

5. Tekeningen- of modellenrecht

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) Het officiële bureau voor de registratie van modellen in de Benelux.
BOIP-modellenregister Register van alle in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen die geldig waren op 1 januari 2012 of later werden ingeschreven. In tegenstelling tot het Benelux-merkenregister zijn in deze databank geen gegevens opgenomen uit de registers van het EUIPO of WIPO.
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) Vereniging van merken- en modellengemachtigden in de Benelux.
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) Een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Gemeenschapsmodellen.
Designclass Hulpmiddel voor het classificeren van producten bij de bescherming van tekeningen en modellen. Designclass is gebaseerd op de Locarno-classificatie, een internationale productindeling voor tekeningen en modellen.
Designview Dit is een databank van nationale modellenregisters, Gemeenschapsmodellen en internationale modellen. Het bevat naast de registers van nagenoeg alle Europese lidstaten ook modellenregisters van verschillende landen buiten Europa.
Hague Express Register van de internationale modellen: dit register bevat alleen de modellen die zijn aangevraagd via het internationale systeem van Den Haag (WIPO) en dus niet de nationale modellen van de individuele landen.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) Een agentschap van de Verenigde Naties waar internationale aanvragen voor modellen kunnen worden ingediend.
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) De wettelijke bepalingen omtrent het Benelux-modellenrecht zijn vastgelegd in Titel 3 “Tekeningen of modellen” van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

6. Octrooirecht

Espacenet Een handige en gratis internetdatabank om octrooien (uit meer dan 90 landen wereldwijd) op te zoeken.
Europees Octrooibureau, EOB (European Patent Office, EPO) De hoofdactiviteit van het EPO is het verlenen van Europese octrooien, na deze grondig te hebben onderzocht. Het EPO is ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van opposities die worden ingediend tegen verleende Europese octrooien.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) verleent octrooien voor Nederland en houdt het Octrooiregister bij. Het Octrooicentrum registreert ook octrooien van Europees Octrooibureau die zijn verleend voor het Nederlands grondgebied. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over het aanvragen van octrooien, zoeken in octrooi-informatie en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Orde van Octrooigemachtigden Dit is de beroepsorganisatie van alle octrooigemachtigden in Nederland. Op deze website is ook een overzicht te vinden van alle octrooigemachtigden.
Nederlands Octrooiregister In het gratis online Nederlandse Octrooiregister vindt u de status van Nederlandse octrooien en octrooiaanvragen sinds 1912, aanvullende beschermingscertificaten (ABC) en Europese octrooien die in Nederland zijn gevalideerd.
Nederlandse wetgeving De Rijksoctrooiwet 1995 regelt de verlening en registratie van octrooien voor het koninkrijk Nederland.
World Intellectual Property Organization (WIPO) Via WIPO kunnen internationale aanvragen voor octrooien (PCT-procedure) worden ingediend.

7. Databankenrecht

Nederlandse wetgeving Het databankrecht wordt geregeld in de Databankenwet.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.

8. Kwekersrecht

Communautair Bureau voor Plantenrassen De Community Plant Variety Office, (CPVO) is een agentschap van de Europese Unie en verleent de Communautaire kwekersrechten.
Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten
Hier vind je de contactgegevens van de nationale instanties wereldwijd voor het aanvragen van een nationaal kwekersrecht.

Nederlandse wetgeving Het kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Online register kwekersrecht Om te weten welke plantenrassen beschermd zijn kun je het Nederlands rassenregister raadplegen.
Raad voor Plantenrassen De Raad voor plantenrassen verleent het kwekersrecht volgens de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

9. Chipsrecht

Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland is (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit en verleent het chipsrecht. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.
Nederlandse wetgeving De Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van de microchips (het chipsrecht).

10.1 Aanverwante onderwerpen - Vaste datum

i-DEPOT Via i-DEPOT krijg je een wettelijk bewijsmiddel dat je creatie op een bepaalde dag bestaat.
i-D Space Maak via i-D Space je i-DEPOT openbaar.
Notarissen De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen.
Overzicht van notarissen Opzoeken van de contactgegevens van een notaris voor het opmaken van een notariële akte omtrent je creatie.

10.2 Aanverwante onderwerpen - Domeinnamen

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Via Internet Assigned Numbers Authority (IANA) kan je voor alle bestaande domeinnaamextensies opzoeken welke instantie de beheerder ervan is.
SIDN De SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert .nl-domeinnamen en hier kunt u opzoeken welke namen met een .nl-extensie al bestaan.

10.3 Aanverwante onderwerpen - Geheimhouding

Bedrijfsgeheim Maatregelen om informatie geheim te houden.
i-DEPOT – NDA Sluit een geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement, NDA) af bij je i-DEPOT.
Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)) voert de Rijksoctrooiwet uit en geeft voorlichting over de Europese richtlijn met betrekking tot bedrijfsgeheimen . Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland ook informatie en voorlichting over octrooien en over de basisbegrippen van de andere intellectuele eigendomsrechten en verwijst door naar gespecialiseerde instanties.